A Phone of My Own. Gender, Religion and Technology

Revista: Ramon Llull Journal of Applied Ethics

Written By
More from Alba Sabate
L’empatia en el pensament d’Edith Stein: la monja jueva
  Entesa Judeo-Cristiana ha organitzat una conferència sobre l’empatia en Edith Stein.  Hi ha intervingut Francesc Torralba juntament...
Read More
0 replies on “A Phone of My Own. Gender, Religion and Technology”