Publicat el

FICRT

FUNDACIÓN FOR ISLAMIC CULTURE AND RELIGIOUS TOLERANCE (FICRT) La Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance (FICRT) (Fundació per a la Cultura Islàmica & Tolerància Religiosa) és una entitat d’interès públic fundada l’any 2017 amb objectius aprovats pel Ministeri d’Educació i Cultura, els quals són: promoure el diàleg interconfessional en un marc de tolerància i . . .

Llegir més