El Dr. Daniel Esparza fa una master class a la PUCP

Publicat el

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) va convidar dimarts passat 23 d’abril al professor Dr. Daniel Esparza, membre de l’Observatori Blanquerna, a fer una classe magistral a l’escola de filosofia, com a part del curs La Máquina Antropológica que imparteix el professor Víctor J. Krebs.

El professor Esparza va fer una ponència basada en el seu treball Perdonar al Toro –un text publicat en la revista Lógoi el 2020. El treball del professor Esparza suggereix que l’indult que se li concedeix al toro és una espècie d’acció sacrificial inversa en la qual l’home reconeix, si no la seva continuïtat amb la “foscor animal” a la qual refereix Bataille, almenys el seu estar-en-el-límit de la frontera que separa (i, per consegüent, uneix) animalitat i humanitat.