El pluralisme religiós en el nou Pla d’Interculturalitat

Publicat el

L’Observatori ha estat present en la sessió de debat sobre el pluralisme religiós en el marc del nou Pla Barcelona Interculturalitat, organitzat per l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona. El passat dia 27 d’octubre, va tenir lloc un meeting online sobre la convivència intercultural i la interacció comunitària a Barcelona. 

A part de la presentació del nou pla, que té un objectiu a llarg termini (2021-2030), i la validació de la diagnosi, es van debatre dificultats i reptes que Barcelona està encarant, així com propostes útils per assegurar la igualtat de drets, la no-discriminació i l’equitat dins la ciutat, considerada diversa i plural. 

En pots llegir més fent clic aquí.