El professor Jordi. A. Jauset publica un llibre titulat ‘Cervell i música: una parella saludable”.

Publicat el

Cerebro y música: una pareja saludable. Las claves de la neurociencia musical. Editorial Círculo Rojo, 2013.

El professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL el Dr. Jordi A. Jauset exposa en aquesta obra els fonaments bàsics per compendre com respon el cervell a la música, quins canvis o modificacions es produeixen en les diferents àrees cerebrals i les repercussions o efectes fisiològics, cognitius i emocionals derivats.
L’autor descriu les àrees més importants del cervell i exposa els fonaments de les tècniques d’exploració cerebral que permeten “veure’n” l’interior, detalla el trajecte i els processos involucrats durant el recorregut de la informació nerviosa des de l’oida interna fins a les àrees corticals i, finalment, menciona algunes aplicacions actuals que evidencien com la música pot contribuir a millorar el benestar i qualitat de vida.