EDI

Publicat el

Ètica dins d’un iogurt

Què és?

“Ètica dins d’un iogurt” o EDI Project és un projecte innovador per explorar i difondre la dimensió ètica de manera internacional i comunicativa a l’empresa més enllà de la Responsabilitat Social Corporativa, concretament de la sisena empresa més socialment responsable de l’Estat espanyol, la cooperativa La Fageda, productora de iogurts que ofereix feina a persones amb discapacitats intel·lectuals o malalties mentals de la Garrotxa.

Objectius del projecte

  • Promoure la investigació en temes d’ètica aplicada a les organitzacions des de la perspectiva de la comunicació digital
  • Unir personal investigador i professorat de la URL i implicar-los en la disseminació i comunicació del projecte
  • Aplicar aquest estudi com un “bon cas pràctic” entre estudiants internacionals de lideratge i ètica a la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma
  • Incorporar a analistes de la Universitat de Deusto a investigacions sobre ètica i comunicació
  • Internacionalitzar el cas de La Fageda (Bolonya, Colorado) i crear eines que facilitin la seva rèplica

S’han fet estudis analitzant els valors de La Fageda, però cap s’ha centrat en la difusió, sensibilització i la didàctica de l’ètica en aquest entorn ni s’ha fet una anàlisi de la reputació de La Fageda seguint xarxes socials ni aplicant tècniques de visualització de dades que permetessin explorar i exportar el lideratge ètic de La Fageda en l’àmbit internacional.

Què motiva els treballadors de La Fageda? Comparteixen els valors de l’empresa a les xarxes socials? En què es fixen els mitjans quan parlen de la cooperativa? Quin és el paper del fundador en la sensibilització dels valors ètics que traspua l’empresa? Són algunes de les preguntes que la investigació, a través d’entrevistes, observació participativa, focus groups i rastreig de xarxes socials, pretén analitzar i presentar com “bones pràctiques”.

EDI és el nom d’un projecte que pren com a cas pràctic el paper de què anomenarem “lideratge ètic” i en la plasmació dels valors ètics a l’empresa, i ho vol difondre com a model per estimular més investigacions de sensibilització i didàctica.

Notícies relacionades

Presentem “Ètica dins d’un iogurt” a la Universitat Gregoriana de Roma 

El lideratge ètic digital de La Fageda, a Loyola Chicago

Comencem el projecte Ètica dins d’un iogurt