Fe, comunicació i ciència

Publicat el

Guia de postgraus i màsters entorn de la religió que comencen a la tardor en diverses universitats catalanes

(Article de La Vanguardia, 26 d’agost de 2012)

MARÍA-PAZ LÓPEZ i ORIOL DOMINGO

En una societat cada vegada més secularitzada i mediàtica, molts filòsofs, sociòlegs, polítics, universitaris i periodistes comparteixen, com a creients o agnòstics, la convicció que el fenomen religiós és essencial per entendre la realitat. En l’àmbit acadèmic es constata que la formació religiosa de molts professionals és deficient, les estructures confessionals comuniquen malament, i alguns mitjans tracten la qüestió religiosa de manera distorsionada. La comunicació en general, i més la d’assumptes religiosos, passa per un període tecnològic i econòmic difícil. Alhora, sorgeixen noves perspectives des de les quals abordar la religió –des de la neurologia i altres ciències, per exemple– i es refermen enfocaments ja existents, com l’intercultural i interreligiós. Universitats i centres catalans ofereixen a partir de la tardor un interessant planter de màsters i postgraus entorn de la religió.

Comunicació institucional i religió en l’era digital. De la conjunció entre assumptes religiosos, comunicació i noves tecnologies neixen dos postgraus a la facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull: Comunicació institucional i religió a l’era digital, i Comunicació i educació espiritual. El primer és “un postgrau que relaciona els afers religiosos amb la comunicació, desmuntant tòpics i oferint eines perquè les institucions religioses sàpiguen comunicar-se millor, i els periodistes tinguin més elements per informar professionalment sobre aspectes relacionats amb religió, espiritualitat i noves tecnologies”, segons la seva directora, Miriam Díez Bosch.