FICRT

Publicat el

FUNDACIÓN FOR ISLAMIC CULTURE AND RELIGIOUS TOLERANCE (FICRT)

La Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance (FICRT) (Fundació per a la Cultura Islàmica & Tolerància Religiosa) és una entitat d’interès públic fundada l’any 2017 amb objectius aprovats pel Ministeri d’Educació i Cultura, els quals són: promoure el diàleg interconfessional en un marc de tolerància i integració; fomentar la mediació cultural mitjançant el coneixement de la cultura, llengua i civilització islàmica. Aquestes finalitats impliquen un compromís a llarg termini amb la Societat civil espanyola per tal de promoure la tolerància religiosa entre individus de tota mena de cultures i religions, així com per fomentar bones pràctiques de convivència, desenvolupament sostenible, cooperació, solidaritat, respecte de valors i diversitat cultural.

Algunes de les activitats del seu programa anual inclouen:

 • La celebració de congressos i conferències amb experts procedents de diferents àmbits per a debatre accions i estratègies que permetin promoure la integració i tolerància de minories religioses a la Societat civil d’Espanya i Europa.
 • La realització de cursos i seminaris enfocats a promoure el coneixement d’aspectes culturals i variats vinculats a l’islam (com la història, la literatura, el dret i l’economia, els aspectes sociològics, antropològics i religiosos, la llengua àrab, l’art i l’artesania).
 • La publicació de llibres, revistes, fulletons i material físic i en format digital amb continguts relacionats amb objectius afins a la fundació.
 • L’organització d’exposicions, mostres i esdeveniments amb artistes, intel·lectuals i professors universitaris convidats, amb l’objectiu de difondre aspectes culturals diversos i plurals de la civilització islàmica, així com la seva interrelació amb altres cultures.
 • La celebració de jornades amb experts en relacions internacionals, diplomàtics i personalitats rellevants per a promoure el coneixement de l’islam a Occident.

La seva visió, missió i valors:

 • Visió: la tolerància mundial i la convivència cultural sostenible.
 • Missió: desenvolupar la fraternitat a escala global i consolidar la pau entre religions; difondre un discurs de pau i afecte; organitzar conferències, exposicions i activitats científiques i culturals; publicar llibres i revistes en diversos suports.
 • Valors: la cooperació, l’afecte, el respecte als valors i a les diferents cultures.
 • Objectius: 
  • Promoure els valors de la tolerància religiosa entre persones de religions i ètnies diferents, tot per a contribuir al diàleg interreligiós.
  • Difondre la cultura islàmica, la tolerància, la coexistència, la mediació cultural i el diàleg interreligiós, la seva interrelació amb altres ètnies i el coneixement de la cultura i la llengua àrab.

Notícies relacionades

Renovat el conveni amb la Fundació FICRT de Madrid

Nou conveni amb la Fundació for Islamic Culture and Religious Tolerance

La professora Míriam Díez, convidada a la Conferència Internacional “Fraternitat humana i Diplomàcia de les Religions”