Oberta l’aplicació als Premis a TFG, TFM i Tesis Doctorals sobre Llibertat Religiosa i de Consciència

Publicat el

Segon Premi al millor Treball Final de Grau (TFG) sobre Llibertat Religiosa i de Consciència

La Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència convoca el Segon Premi de Treballs Finals de Grau (TFG) en l’àmbit de la Llibertat Religiosa i de Consciència.

Objectius

L’Objectiu d’aquest premi és conscienciar i sensibilitzar sobre el dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència i els eventuals obstacles amb què es troba aquest dret. També pretén promoure la recerca i l’interès envers la temàtica dins de l’alumnat de Grau.

Participants

Es podran presentar a la convocatòria aquells Treballs de Final de Grau que s’hagin realitzat des del curs 2019-2020 a qualsevol centre universitari i que ja hagin estat avaluats.

Temàtica

La convocatòria està oberta a treballs que versin sobre la llibertat religiosa i de consciència. Per exemple, treballs que permetin visualitzar bones pràctiques o obstacles amb els quals es troba l’exercici d’aquest dret, tant a escala local com internacional, entre d’altres.

Requisits del treball

 • Es podran presentar treballs de qualsevol disciplina (dret, comunicació, filosofia, etc.) sempre que la temàtica giri al voltant de la llibertat religiosa i de consciència.
 • Els treballs acceptats poden haver utilitzat una metodologia quantitativa o qualitativa i poden tenir un caire empíric o teòric.
 • La nota mínima obtinguda al treball ha de ser de 7.
 • L’idioma del treball pot ser el català, castellà o anglès.
 • El treball pot haver estat realitzat de manera individual o en grup.

Termini

El termini per presentar els treballs finalitza el 18 de maig de 2024.

Criteris d’avaluació

 • Pertinença i rellevància del tema del treball.
 • Contribució a l’estudi del dret a la llibertat religiosa i de consciència.
 • Qualitat acadèmica.
 • Rigor metodològic.

Tribunal avaluador

El tribunal estarà format per membres de la Càtedra de llibertat religiosa i de consciència i del seu Consell Assessor.

Premi

D’entre tots els treballs presentats, el millor TFG serà premiat amb 100 euros (subjectes a les respectives retencions fiscals vigents). En cas que el treball hagi estat realitzat en grup, el premi es repartirà entre els integrants a parts iguals. També es farà entrega d’un Diploma acreditatiu.

Els treballs premiats es presentaran en el Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa que tindrà lloc a Barcelona el 5 i 6 de juny de 2024.

Resolució

La resolució del Tribunal avaluador és inapel·lable i es publicarà a la pàgina web de la Càtedra. Tanmateix, es comunicarà al guanyador/a mitjançant el contacte amb el qual es presenti a la convocatòria.

Procediments per la presentació

 • El treball s’ha de presentar en format PDF i de manera anònima, sense cap identificació sobre l’autor/a o tutor/a en cap pàgina del treball, a catedrallibertatreligiosa@blanquerna.url.edu.
 • S’haurà de presentar l’expedient acadèmic o document oficial amb el qual es pugui acreditar la qualificació que s’ha obtingut al treball.

Segon Premi al millor Treball Final de Màster (TFM) sobre Llibertat Religiosa i de Consciència

La Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència convoca el Segon Premi de Treballs Finals de Màster (TFM) en l’àmbit de la Llibertat Religiosa i de Consciència.

Objectius

L’Objectiu d’aquest premi és conscienciar i sensibilitzar sobre el dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència i els eventuals obstacles amb què es troba aquest dret. També pretén promoure la recerca i l’interès envers la temàtica dins de l’alumnat de Màster.

Participants

Es podran presentar a la convocatòria aquells Treballs de Final de Màster que s’hagin realitzat des del curs 2019-2020 a qualsevol centre universitari i que ja hagin estat avaluats.

Temàtica

La convocatòria està oberta a treballs que versin sobre la llibertat religiosa i de consciència. Per exemple, treballs que permetin visualitzar bones pràctiques o obstacles amb els quals es troba l’exercici d’aquest dret, tant a escala local com internacional, entre d’altres.

Requisits del treball

 • Es podran presentar treballs de qualsevol disciplina (dret, comunicació, filosofia, etc.) sempre que la temàtica giri al voltant de la llibertat religiosa i de consciència.
 • Els treballs acceptats poden haver utilitzat una metodologia quantitativa o qualitativa i poden tenir un caire empíric o teòric.
 • La nota mínima obtinguda al treball ha de ser de 7.
 • L’idioma del treball pot ser el català, castellà o anglès.
 • El treball pot haver estat realitzat de manera individual o en grup.

Termini

El termini per presentar els treballs finalitza el 18 de maig de 2024.

Criteris d’avaluació

 • Pertinença i rellevància del tema del treball.
 • Contribució a l’estudi del dret a la llibertat religiosa i de consciència.
 • Qualitat acadèmica.
 • Rigor metodològic.

Tribunal avaluador

El tribunal estarà format per membres de la Càtedra de llibertat religiosa i de consciència i del seu Consell Assessor.

Premi

D’entre tots els treballs presentats, el millor TFM serà premiat amb 100 euros (subjectes a les respectives retencions fiscals vigents). En cas que el treball hagi estat realitzat en grup, el premi es repartirà entre els integrants a parts iguals. També es farà entrega d’un Diploma acreditatiu.

Els treballs premiats es presentaran en el Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa que tindrà lloc a Barcelona el 5 i 6 de juny de 2024.

Resolució

La resolució del Tribunal avaluador és inapel·lable i es publicarà a la pàgina web de la Càtedra. Tanmateix, es comunicarà al guanyador/a mitjançant el contacte amb el qual es presenti a la convocatòria.

Procediments per la presentació

 • El treball s’ha de presentar en format PDF i de manera anònima, sense cap identificació sobre l’autor/a o tutor/a en cap pàgina del treball, a catedrallibertatreligiosa@blanquerna.url.edu.
 • S’haurà de presentar l’expedient acadèmic o document oficial amb el qual es pugui acreditar la qualificació que s’ha obtingut al treball.

Segon Premi a la millor Tesi Doctoral sobre Llibertat Religiosa i de Consciència 

La Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència convoca el Segon Premi de Tesi Doctoral en l’àmbit de la Llibertat Religiosa i de Consciència.

Objectius

L’Objectiu d’aquest premi és conscienciar i sensibilitzar sobre el dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència i els eventuals obstacles amb què es troba aquest dret. També pretén promoure la recerca i l’interès envers la temàtica dins dels estudiants de doctorat.

Participants

Es podran presentar a la convocatòria aquelles Tesis Doctorals que s’hagin defensat des del curs 2019-2020 a qualsevol centre universitari i que ja hagin estat avaluades.

Temàtica

La convocatòria està oberta a Tesis que versin sobre la llibertat religiosa i de consciència. Per exemple, treballs que permetin visualitzar bones pràctiques o obstacles amb els quals es troba l’exercici d’aquest dret, tant a nivell local com internacional, entre d’altres.

Requisits

 • Es podran presentar investigacions de qualsevol disciplina (dret, comunicació, filosofia, etc.) sempre que la temàtica giri al voltant de la llibertat religiosa i de consciència.
 • L’idioma del treball pot ser el català, castellà o anglès.

Termini

El termini per presentar les Tesis finalitza el 18 de maig de 2024.

Criteris d’avaluació

 • Pertinença i rellevància del tema del treball.
 • Contribució a l’estudi del dret a la llibertat religiosa i de consciència.
 • Excel·lència acadèmica.
 • Rigor metodològic.

Tribunal avaluador

El tribunal estarà format per membres de la Càtedra de llibertat religiosa i de consciència i del seu Consell Assessor.

Premi

La millor Tesi doctoral serà premiada amb 300 euros (subjecte a les respectives retencions fiscals vigents) i es farà entrega d’un Diploma acreditatiu.

Els treballs premiats es presentaran en el Congrés sobre Llibertat Religiosa que tindrà lloc a Barcelona el 5 i 6 juny de 2024.

Resolució

La resolució del Tribunal avaluador és inapel·lable i es publicarà a la pàgina web de la Càtedra. Tanmateix, es comunicarà al guanyador/a mitjançant el contacte amb el qual es presenti a la convocatòria.

Procediments per la presentació

Premis oferits gràcies a la participació de Banc Sabadell.