L’Obs al Global Compact sobre refugiats i el paper de les organitzacions religioses

Publicat el

El passat dilluns 9 de febrer, Xavier Memba, membre de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, va assistir a un webinar online sobre “El Pacte Mundial sobre Refugiats i el Paper de les Organitzacions Religioses en la Protecció de Refugiats“. Aquest webinar va prendre la forma d’una reunió de dos panells organitzada per HIAS Europe, la Lutheran World Federation i el Quaker Council for European Affairs and Islamic Relief Worldwide. Amb més de 200 assistents, el Pacte va abordar la naturalesa complexa del desplaçament forçat i el paper de les organitzacions religioses en el suport a la implementació, tant a dins com a fora d’Europa. Memba es va unir a representants de la Comissió Europea, ACNUR, governs, organitzacions de refugiats i activistes de base que van debatre i van compartir experiències sobre l’impacte de l’Pacte Mundial sobre Refugiats (o el Global Impact on Refugees, en anglès), el paper d’aquestes organitzacions religioses en la implementació de compromisos clau, així com les oportunitats i desafiaments per forjar col·laboracions efectives.