L’Obs impulsa la Càtedra sobre Llibertat Religiosa i de Consciència

Publicat el

La Fundació Blanquerna, en el marc de l’Observatori Blanquerna de Comunicació Religió i Cultura, impulsarà la creació de la primera Càtedra sobre Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya. Amb el lideratge del Dr. Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, i la Dra. Míriam Díez Bosch, directora de l’Observatori i vicedegana de recerca, postgrau i relacions internacionals de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, aquest projecte es proposa apropar a la ciutadania el reconeixement i l’abast del dret fonamental a la llibertat religiosa així com el principi de no discriminació per motius religiosos.

Les principals accions que es preveuen en el si de la nova Càtedra se centren tant en la recerca com en la divulgació i sensibilització sobre l’esmentat dret. Així, entre altres activitats, es publicarà un informe sobre la temàtica, se celebrarà un congrés internacional amb experts de l’àmbit, es convocarà un Premi de Treballs Finals de Grau i de Màster sobre llibertat religiosa i es faran formacions en verificació de dades sobre el tema. Tot plegat es durà a terme amb un equip integrat per investigadors de les diverses facultats Blanquerna.

La nova Càtedra neix a partir d’una convocatòria competitiva que la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Blanquerna-URL hi va participar i va assolir la puntuació més elevada, tot obtenint una dotació econòmica de 100.000 euros per desenvolupar l’actuació.