28 abril 2013

Membres

 • President. Dr. Josep Ma Carbonell i Abelló. Degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna i president de la Fundació Joan Maragall.
 • Directora. Dra. Míriam Díez Bosch. Periodista. Pofessora de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Membre de la International Society for Media, Religion and Culture. Directora de l’àrea d’experts d’Aleteia. Project Manager del projecte europeu RISECI
 • Sots-director. Dr. Jordi Sànchez Torrents. Professor d’Història del Pensament Contemporani i investigador de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Membre del projecte europeu RISECI.

MEMBRES

 • Ll. Jordi Llisterri i Boix. Director de CatalunyaReligio.cat. Coordinador de l’edició del suplement Vida Nueva Catalunya i corresponsal de la revista a Catalunya.
 • Dr. Francesc-Xavier Marín Torner. Professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Membre del Consell Assessor del President de la Generalitat per a la Diversitat Religiosa. Sotspresident d’ITRAN.
 • Ll. Gemma Morató Sendra. Periodista. Professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna.  Professora de la Facultat de Ciències Religioses Martí-Codolar: “MCS i Evangelització”.
 • Dr. Josep Rom Rodríguez. Vicedegà i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Dissenyador gràfic i director d’art en publicitat.
 • Ll. Anna Figuera Raichs. Periodista. Professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna.

 • President. Dr. Josep Ma Carbonell i Abelló. Degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna i president de la Fundacio Joan Maragall.
 • Directora. Dra. Míriam Díez Bosch. Periodista. Pofessora de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Membre de la International Society for Media, Religion and Culture. Directora de l’àrea d’experts d’Aleteia. Project Manager del projecte europeu RISECI
 • Sots-director. Dr. Jordi Sànchez Torrents. Professor d’Història del Pensament Contemporani i investigador de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Membre del projecte europeu RISECI.

MEMBRES

 • Ll. Jordi Llisterri i Bosch. Director de CatalunyaReligio.cat. Coordinador de l’edició del suplement Vida Nueva Catalunya i corresponsal de la revista a Catalunya.
 • Dr. Francesc-Xavier Marín Torner. Professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Membre del Consell Assessor del President de la Generalitat per a la Diversitat Religiosa. Sotspresident d’ITRAN.
 • Ll. Gemma Morató Sendra. Periodista. Professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna.  Professora de la Facultat de Ciències Religioses Martí-Codolar: “MCS i Evangelització”.
 • Dr. Josep Rom Rodríguez. Vicedegà i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Dissenyador gràfic i director d’art en publicitat.
 • Ll. Anna Figuera Raichs. Periodista. Professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna.

 • Presidente. Dr. Josep Maria Carbonell Abelló. Decano de la Facultad de Comunicación Blanquerna y presidente de la Fundación Joan Maragall.
 • Directora. Dra. Míriam Díez Bosch. Periodista. Profesora de la Facultad de Comunicación Blanquerna. Miembro de la International Society for Media, Religion and Culture. Directora del área de expertos de Aleteia. Project Manager del proyecto europeo RISECI.
 • Subdirector. Dr. Jordi Sánchez Torrents. Profesor de Historia del Pensamiento Contemporáneo e investigador de la Facultad de Comunicación Blanquerna. Miembro del proyecto europeo RISECI.

MIEMBROS

 • Ll. Jordi Llisterri i Bosch. Director de CatalunyaReligio.cat. Coordinador de la edición del suplemento ‘Vida Nueva Cataluña’ y corresponsal de la revista en Cataluña.
 • Dr. Francesc-Xavier Marín Torner. Profesor de la Facultad de Comunicación Blanquerna. Miembro del Consejo Asesor del Presidente de la Generalidad para la Diversidad Religiosa. Vicepresidente de ITRAN.
 • Ll. Gemma Morató Sendra. Periodista. Profesora de la Facultad de Comunicación Blanquerna. Profesora de la Facultad de Ciencias de la Religión de Martí-Codolar: “MCS y Evangelización”.
 • Dr. Josep Rom Rodríguez. Vicedecano y profesor de la Facultad de Comunicación Blanquerna. Diseñador gráfico y director de arte en publicidad.
 • Ll. Anna Figuera Raichs. Periodista. Profesora de la Facultad de Comunicación Blanquerna.