La Federació Catalana de Monges Benedictines estrena nou projecte de servei documental

Publicat el

La Federació Catalana de Monges Benedictines presenta el Projecte de creació del SAF (Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines) que és un projecte innovador que suposa la col·laboració entre cuatre comunitats autònomes de monges benedictines per tal de donar resposta als problemes i les necessitats que comporta el tractament i la conservació del patrimoni documental privat que custodien.

Tres de les cinc comunitats conserven els fons documentals que han generat i aplegat durant més de deu segles d’història de la Catalunya Vella. Amb un volum d’uns 100 mil i més de 7.000 pergamins. El SAF treballa perquè se segueixi avançant en la investigació de la història de les comunitats federades, així com en el coneixement del monacat femení benedictí a casa nostra. El SAF ofereix el servei de consulta de documentació per a la investigació, un servei de reproducció de documentació per a la recerca i la publicació, però també per a la comunicació pública o ús publicitari, a banda de visites guiades destinades a estudiants de batxillerat o d’universitat, entitats i centres culturals que vulguin conèixer la història i el patrimoni documental conservat als centres d’arxiu històric del SAF.

També s’imparteixen sessions de docència per a professors que desitgin utilitzar l’espai i el patrimoni documental conservat en els centres d’arxiu històric del SAF per impartir classes pràctiques als seus alumnes. A més a més, el SAF organitza sessions de formació vinculades amb el patrimoni documental i cultural del monacat benedictí femení.

A banda d’això, cada any el SAF programa i organitza diverses jornades, cursos o tallers orientats a la formació complementària en l’àmbit de l’arxivística, la història i les diverses ciències afins (diplomàtica, paleografia, musicologia, etc.) així com també itineraris, excursions i vistes guiades al voltant dels monestirs femenins benedictins catalans i dels seus espais històrics. SAF.

Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines

Monestir de Sant Benet

08199 Montserrat

93 835 00 78 ext. 26

correu-e: saf.mbc@gmail.com

web: www.federaciobenedictines.cat

twitter: @SAFmbc facebook: saf.mbc