Obs on the media: Vattamattam: “El plaer no és alegria, és necessitat i benestar. L’alegria està lligada a Déu” (Catalunya Religió)

Posted on

Read the article here.