28 febrer 2013

Què és?

L’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura és un espai interdisciplinar de recerca i divulgació d’activitats en l’àmbit que enllaça la comunicació amb el fenomen religiós. Des de la seva creació al febrer de 2013, l’Observatori segueix les tendències en diàleg interreligiós i intercultural, la llibertat religiosa i de consciència, la presència de la religió en els mitjans i especialment en les noves tecnologies, i el lligam entre la cultura popular i els aspectes espirituals i socials del món actual.

L’Observatori és una incubadora d’iniciatives didàctiques, socio-econòmiques i de recerca. L’any 2012 va crear el primer Postgrau en Comunicació Institucional i Religió a l’Era Digital amb la intenció de formar professionals per millorar la comunicació i la imatge d’entitats eclesials, per conèixer el fet religiós i la seva implicació mediàtica i per detectar les claus de la comunicació corporativa per aplicar-les a l’entorn religiós. Al 2022, sota el marc de la Càtedra Blanquerna de Llibertat Religiosa i de Consciència, es va celebrar el Primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència, amb més de noranta experts de vint-i-nou països; La segona edició del Congrés s’ha celebrat aquest 2024 i ha acollit un centenar de persones procedents de vint països.

Els esforços de l’Observatori Blanquerna per tal d’incloure l’aspecte religiós a la cohesió social, la llibertat d’expressió i la naturalització del fet religiós en societats cada cop més complexes, ha anat de la mà de diversos projectes locals, estatals i europeus. El projecte ‘Religion in the Shaping of European Cultural Identity (RISECI)’ va crear una plataforma de diàleg interdisciplinari i cultural al voltant del llegat de la religió en la identitat europea, del seu paper en l’espai públic europeu i en la construcció de la seva/es identitat/s; el projecte ‘L’eficiència del Diàleg Interreligiós com a Eina per a la Llibertat Religiosa a Catalunya (DialoCat)’ Identifica les iniciatives de diàleg interreligiós i interconviccional a Catalunya, analitzar-les per veure com influeixen en el respecte, la promoció i la garantia del dret a la llibertat religiosa; i el projecte ‘Humanitarian Corridors Integration Pathways (HUMcore)’ pretén oferir un trasllat segur i legal a persones en condicions de perill o patiment particular al seu lloc de residència promovent la inclusió social a partir d’una xarxa solidària; entre altres. Des de l’Obsevatori es manté la missió d’analitzar el fet religiós i la seva presència a l’espai públic, especialment el seu impacte en la comunicació, tot des d’una perspectiva multidisciplinar i amb projecció internacional.