Presència a INTRACOM

Publicat el

Les integrants de l’Observatori Blanquerna, Valentina Laferrara, Míriam Díez y Alba Sabaté, van presentar una contribució en el Congrés Internacional de Recerca i Transferència en la Comunicació (INTRACOM), que va tenir lloc els passats 6, 7 i 9 de desembre en la Universitat de La Laguna, Tenerife. En aquesta ocasió van presentar la comunicació “La Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya: Anàlisi de les vulneracions al dret fonamental entre 2020 i 2021”, que va posar l’accent en els resultats de l’informe biennal de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya. L’informe va analitzar el grau de reconeixement i respecte del dret fonamental en aquest territori.