Presentem a la 7a Blanquerna-Emerson Global Summit

Publicat el

El passat divendres 7 i 8 d’octubre diferents membres de l’Observatori van ser presents a la 7a Blanquerna-Emerson Global Summit, titulada “Responding to a Disrupted World: New Narratives and Mediated Realities”. Verónica Israel i Valentina Laferrara van presentar “How academic research can Contribute against misinformation: the case of fake news about the COVID-19 vaccine in Catholic mitjana”, una investigació relacionada amb les fake news de la COVID-19 en els mitjans catòlics. Sílvia Pascual va presentar “The COVID-19 and its challenges on religion. The emergence of a new digital landscape”, un projecte que estudia les diferents iniciatives interreligioses que van sorgir a causa de la pandèmia de COVID-19.