DIALOCAT

Publicat el

DIALOCAT

El projecte DIALOCAT (finançat per la Generalitat de Catalunya) es proposa identificar les iniciatives de diàleg interreligiós i interconfessional a Catalunya, analitzar-les i veure com influeixen al respecte, la promoció i la garantia del dret a la llibertat religiosa i de consciència al país.