16 juny 2015

Recursos

Aquí penjarem algunes pàgines web externes que serveixin per aprofundir en les diverses dimensions culturals i socials que troben un paper fonamental en la religió.

Aquests recursos, que intententem recollir i compartir amb una certa periodicitat, serveixen per complementar les activitats i projectes propis dins de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura.