Segona edició del llibre Media, Religion and Gender in Europe

Publicat el

S’acaba de publicar la 2a edició del llibre Media, Religion and Gender in Europe, el segon llibre de la col·lecció de l’Observatori.