Søren A. Kierkegaard, la dialèctica de la comunicació ètica i ètica-religiosa

Publicat el

La dialèctica de la comunicació ètica i ètica-religiosa segons Søren Kierkegaard. Aquest és el focus del darrer llibre que ha publicat el Professor Francesc Torralba, dins de la col·lecció Textos de la Filosofia Universal de l’editorial Herder. El darrer Esmorzar Obs de l’any 2017 ha estat precisament per presentar-lo. “Hi ha missatges que podem dir, l’experiència ètica la pots mostrar”, ha explicat el Professor Torralba revisant els tipus de comunicació segons Kierkegaard. L’acte s’ha dut a terme amb la col·laboració de Herder i la Càtedra de la Mística i la Comunicació.