Speed-Dating entre periodistes i comunitats religioses

Millorar la cobertura mediàtica de les religions i les activitats de diàleg interreligiós. Aquest ha estat el principal objectiu del “Religion and Media Speed Dating” celebrat a l’Observatori el dilluns 9 de setembre. En el marc del programa International Fellowship Europe del King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue de Vienna, l’Obs ha organitzat un taller en què periodistes han après sobre diversitat religiosa, comunitats religioses han après sobre comunicació i, al final, s’han trobat tots en un format “speed-dating” per conèixer-se i posar-se en contacte.

Written By
More from Alba Sabate
Catalunya Religió obre un Butlletí en Castellà
El diari digital Catalunya Religió amplifica la visibilitat del fet religiós i...
Read More
0 replies on “Speed-Dating entre periodistes i comunitats religioses”