Visita de MADIPAX a l’Observatori

Publicat el
Aquest dimarts 5 de març, l’Observatori Blanquerna va organitzar una nova sessió d’Esmorzars Obs amb la participació de l’associació francesa MADIPAX, Maison du Dialogui et de la Paix. Durant l’esdeveniment, els membres de MADIPAX van presentar els seus projectes en curs, dirigits a fomentar la trobada entre diverses creences i conviccions de diferents orígens. Entre aquests projectes es va destacar el “Viatge per la Pau“, una iniciativa que busca enfortir els vincles amb associacions i organitzacions compromeses amb el diàleg interreligiós, intercultural i intergeneracional en diferents territoris. Enguany, el “Viatge per la Pau” ha portat als membres de MADIPAX a Barcelona, on van participar en un ampli programa de trobades que va incloure la visita a l’Observatori Blanquerna, AUDIR, la Generalitat, entre altres.