Webinar: Un “viatge sociològic” pel judaisme contemporani a Europa

Publicat el

Dilluns passat, 27 de setembre, es va dur a terme un webinar sobre les comunitats jueves a Europa. El webinar, a nom d'”Un viatge sociològic pel judaisme contemporani a Europa” va ser organitzat per l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya, en conjunt amb l’American Jewish Joint Distribution Comittee. Va exposar Marcelo Dimentstein, Director de Recerca i d’avaluació de l’oficina europea d’l’American Jewish Joint Distribution Committee, i va moderar Verónica Israel, investigadora de l’Observatori Blanquerna i de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència. En aquest marc, el convidat va realitzar un recorregut per diverses temàtiques al voltant de la situació actual de les comunitats jueves a Europa, la demografia actual d’aquesta minoria en el continent, problemes i desafiaments als quals s’enfronten, l’antisemitisme i cruïlles comunitàries com els patrons d’afiliació, conversions, matrimonis mixtos i el debat sobre qui és jueu o jueva.