The Aghlabids & their Neighbors: Art & Material Culture in Ninth-Century North Africa

Publicat el

Workshop: “The Aghlabids & their Neighbors: Art & Material Culture in Ninth-Century North Africa”, UNC-Chapel Hill European Studies Center, London, 23-24 Maig 2014  

Contemplem el workshop com una oportunitat per iniciar una conversa entre companys d’interès mutu sobre Àfrica del Nord al segle IX, per a considerar la regió no como a la frontera perifèrica la producció artística de la qual va ser inferior o derivada de les tendències dels “centres abbàssides de l’Iraq i Egipte”, sinó com un dels vibrants centres del Dar al-Islam de l’edat mitjana.

El Workshop estarà estructurat al voltant de presentacions informals i breus, centrades en qualsevol aspecte de l’art, arquitectura, arqueologia, i cultura material; urbanisme, paisatgisme, economisme, numismàtica i història social; o a preservar visions de conjunt de co·leccions i arxius rellevants de museu.

Són particularment benvinguts els participants de països de l’Àfrica del Nord en què es centra el workshop, i els organitzadors cerquen subministrar assistència econòmica a aquells participants. Les llengües oficials del workshop seran l’anglès i el francès. La data límit pels abstracts és el 15 de setembre de 2013. Informació Miriam Rosser-Owen m.rosserowen@vam.ac.uk.